Internationale betekening

De wereld wordt steeds internationaler, waarbij de grenzen duidelijk vervagen. In Europa hebben we diverse Verordeningen waarbij de executie over de grens alleen maar eenvoudiger en toegankelijker maakt. Maar een van de problemen is dat kennis vaak ontbreekt. Modero ziet dit anders en weet dit aan te pakken.

Modero heeft hier sterk op ingezet door een breed internationaal netwerk op te bouwen van specialisten. Wij denken eerst internationaal en weten daarna feilloos de vertaalslag te maken naar het nationale systeem. De internationale dossiers worden standaard uitgevoerd op maatwerk, waarbij het belang van de klant en de opdrachtgever centraal staat. En met ruim 10 jaar ervaring in internationale betekening executie en beleid houden wij de kennis hoog.

FOCUS

  • Verordening (EG) 1393/2007
  • Haags Betekeningsverdrag 1965
  • Rechtsvorderingsverdrag 1954
  • NL-Brits Rechtsvorderingsverdrag 1933
  • Internationaal – geen verdrag