Jona van Leeuwen

Jona is de oprichter van Modero Nederland en heeft brede specialisatie op het gebied van proces- en executierecht. Hij heeft uitvoerige kennis op het gebied van internationaal recht waarbij alle vormen van betekening en executie bekend zijn.

Jona is tevens nauw betrokken bij beleidstaken op het gebied van internationaal recht. Hij is bijzonder adviseur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en Advisor to the President van de International Union of Judicial Officers. Vanuit deze functie is hij verbonden aan diverse internationale instanties (the The Hague Conference on International Law, European Commission, World Bank, Max Planck Institute en overige). Hij is regelmatig spreker op diverse seminars en docent internationaal recht. 

Mail: jvl@modero.nl