Inleiding

Bij onze werkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over u. Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverstrekking. De volledige tekst van de verordening kunt u hier vinden. Een volledige versie van deze Privacy Verklaring is schriftelijk op te vragen. Onderaan treft u onze contactgegevens.

 

Verwerking van gegevens

Wij verzamelen en verwerken gegevens bij de uitvoering van onze dossiers. Dit omvat onder meer uw persoons- en adresgegevens (waaronder tevens uw e-mail en/of telefoonnummer). Naast uw gegevens kunnen wij ook gegevens verwerken van personen of instanties die namens u gemachtigd zijn op te treden.

In de privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel. Modero is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens en past daarmee de hoogst mogelijke zorg toe bij de verwerking. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

 

Verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering

Indien u een verzoek wenst te doen tot inzage, wijziging of verwijdering, dan dient u ons hiertoe een schriftelijke verzoek te doen. Geeft u daarbij specifiek aan om welke gegevens het gaat. U dient hiervoor een verzoek te sturen aan ons kantoor. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst behandelen.

Onze contactgegevens zijn:

Modero Nederland B.V.

T.a.v. Data Protection Officer
tt. Vasumweg 58
1033 SC Amsterdam (Nederland)
amsterdam@modero.nl
KvK: 74466240